images5330786 thac T  g  KHANH SON

Khánh Sơn: Đánh thức tiềm năng du lịch

  •   10/05/2018 01:02:00 PM
  •   Đã xem: 1249
  •   Phản hồi: 0
Hiện nay, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã và đang triển khai các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương về du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.